Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Ulica w Wilnie [Kuchnia dla ubogich]

Ulica w Wilnie
fragment

W okresie pierwszej wojny światowej trudności aprowizacyjne w mieście były tak duże, że istniało zagrożenie głodem. Żywność była reglamentowana, a mimo to wielu mieszkańców głodowało. Wincenty Łubieński zainicjował zakładanie charytatywnych kuchni dla ubogich. Jedną z nich namalował Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz, wiele sfotografował Jan Bułhak.