Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

 

Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz
fot. Jan Bułhak, 1910-1912

Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz
(1869–1927) – polski malarz, rysownik, ilustrator książek i czasopism. Absolwent malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu oraz paryskiej prywatnej szkoły malarskiej Académie Julian. W Monachium kształcił się pod kierunkiem Józefa Brandta. Prowadził przez jeden semestr pracownię aktu na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Specjalizował się w malarstwie rodzajowym. W swoich pracach uwieczniał targi konne, jarmarki, zaprzęgi w wąskich uliczkach Wilna. Był autorem licznych portretów, najczęściej idealizowanych, rysowanych subtelną kreską. Na krótko włączył się w nurt malarstwa modernistycznego. Sięgał po motywy i środki formalne właściwe secesji. Był przedstawicielem wileńskiego modernizmu.