Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Stare Wilno I i Stare Wilno II

Jan Bułhak
Zaułek Skopówka
1913, fotografia w: Jan Bułhak [1876–1950]
Fotografik Pictorial Photographer
Warszawa 2007

Sentyment malarza do uliczek i zaułków zamieszkanych przez żydowską biedotę podzielał jego przyjaciel, fotograf Jan Bułhak (1876–1950), który początkowo zajmował się fotografią amatorsko, namówiony do tego przez Ferdynanda Ruszczyca. W latach 1912–1919 Jan Bułhak sporządził dokumentację fotograficzną architektury Wilna.