Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Na jarmarku

Na jarmarku
1897, olej, płótno, 67 x 109 cm, fragment

Siano na furze – złociste bliki rozświetlające prawą partię obrazu. Fragment malowany impresyjnie i wrażeniowo. Dowód doskonale opanowanego warsztatu malarskiego.