Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Na jarmarku

Pędzący zaprzęg
1895, rysunek, piórko, tusz, papier
40 x 62 cm, własność prywatna

Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz przenosił sceny rysowane z takim talentem na płótna. Ten sam temat, odmienne medium. Miłośnicy twórczości malarza mogą porównać dzieła wykonane odmiennymi technikami, ocenić warsztat artysty.