Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Salon hrabiny Kaszowskiej

Olga hrabina Kaszowska
fotografia, atelier Sebald, Kraków
domena publiczna

Niewiele wiemy o hrabinie Kaszowskiej (Olga Broel-Plater Ilińska-Kaszowska 1877–1924). Salon jej odgrywał z pewnością znaczącą rolę w życiu towarzyskim Wilna już to z tytułu jej pozycji towarzyskiej, już to z powodu społecznej funkcji jej męża, hrabiego Aleksandra Maksymiliana Ilińskiego-Kaszowskiego (1869–1939), który był powszechnie szanowanym ziemianinem. W 1915 roku został wybrany do Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny w Wilnie.