Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Salon hrabiny Kaszowskiej

Pastuch i trzoda
(satyra polityczna)
1915–1918, ołówek, akwarela,
papier na kartonie, 38,3 x 31,5 cm
Muzeum Narodowe, Warszawa

Trocha pieprzu – trocha soli
Trocha szczypie – trocha boli
Trocha cukru – bo jest słodki
Będzie sieczka dla mej trzodki


I strofy wiersza i rysunek ze zindywidualizowanymi twarzami pasterza i psa wskazują na jednoznaczną, czytelną dla współczesnych, satyrę polityczną lub społeczną. Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz sportretował rzeczywistych adwersarzy ku uciesze wileńskich bywalców życia towarzyskiego.
Kreska nie tak dynamiczna i wyrazista jak w popularnych rysunkach piórkiem. Szczegóły tła lekko tylko zaznaczone. Najważniejszą rolę odgrywają sportretowani uczestnicy sporu i rymowany komentarz
do niego.