Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Salon hrabiny Kaszowskiej

Scena w przedpokoju
1914-1918, olej, płótno, 51 x 34 cm
własność prywatna

Satyryczny talent Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza znalazł swoje ujście także w malarstwie. Uniesione ku górze ręce wkładających płaszcze gości oraz ciemna kolorystyka nadają przedstawionej scenie demoniczny charakter.