Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Próba konia

Rozmowa na targu
Rysunek, piórko, tusz, papier
43 x 63 cm
własność prywatna

Świetnie podpatrzona scenka, gdy grupka handlarzy żydowskich zachęca młodego człowieka do kupna niemrawego konia. Padają argumenty, popierane oratorskimi gestami, czemu przyglądają się z boku przygodni świadkowie. Główna grupa narysowana mocną, wyrazistą kreską, drugi plan i postacie poboczne – lekko, na wpół widocznie. W kompozycji pojawiła się postać mężczyzny z parasolem znana m.in. z obrazu Jarmark, 1900, olej, płótno, 75,5 x 126 cm.