Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Próba konia

Jan Bułhak, Kiermasz
ok. 1915, fotografia
w: Jan Bułhak [1876–1950]
Fotografic Pictorial Photographer, Warszawa 2007

Typowy wileński lub podwileński jarmark. Stłoczenie koni, ludzi, wozów.
Takie sceny obserwował artysta.