Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Próba konia

Wędrowcy
Bez danych, miejsce przechowywania
obrazu nieznane, fotografia archiwalna
IS PAN, Warszawa.

Malarska interpretacja jednego z najchętniej reprodukowanych rysunków piórkiem pod tytułem W drogę.