Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Faun

Mały faun
po 1900, olej, płótno
49 x 33 cm, kolekcja prywatna

Mały faun [nie pokazany na wystawie] powstał ponad dziesięć lat wcześniej zanim został namalowany Faun. Pierwszy z nich utrzymany jest w konwencji realistycznej. Dużą rolę odgrywa gra światła (refleksy promieni na tafli wody) i subtelne rozwiązania kolorystyczne. W Faunie artysta dokonał reinterpretacji formalnej Małego fauna. Podjął ponownie ten sam temat, ale potraktował go odmiennie pod względem malarskim. Uprościł formę, ograniczył grę światła i koloru na rzecz syntetyzacji.