Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Faun

Taniec
1897, litografia
29 x 35 cm, kolekcja prywatna

W Tańcu artysta zastosował cały wachlarz środków formalnych cechujących rozwijającą się w Europie secesję, jak płynna, niespokojna kreska, linearyzm i rezygnacja z modelunku na rzecz płaszczyznowości, fragmentaryczność przedstawienia, asymetria, blada, pastelowa kolorystyka, zamiłowanie do ornamentów roślinnych.