Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Faun

Zamyślona nimfa
rysunek, zaginiony
fot. IS PAN, Warszawa

Zamyślona nimfa. W tym zaginionym rysunku autor dał wyraz swojej fascynacji nowym nurtem w sztuce. Płaskość i fragmentaryczność przedstawienia, linearyzm, roślinna ornamentyka w tle – podręcznikowy przykład secesji w sztukach plastycznych.