Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Faun

Faun i gęsi
1896, olej, płótno
22 x 35 cm, własność prywatna

Zabawna scenka zaczerpnięta z twórczości Gyuli Benczúry. Węgra, profesora monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych, którego twórczość Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz poznał podczas pobytu w Monachium.