Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Ulica w Wilnie [Kuchnia dla ubogich]

Ulica w Wilnie
fragment

Wieże kościoła św. Michała Archanioła. Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz tak jak i jego przyjaciel Jan Bułhak, fotograf, kochał Wilno i chętnie je portretował na swoich obrazach.