Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Ulica w Wilnie [Kuchnia dla ubogich]

Jan Bułhak Wileńskie kuchnie ludowe
fotografia, 1915, Muzeum Narodowe, Wrocław
domena publiczna

Kuchnia dla ubogich na fotografii Jana Bułhaka. W pamiętnikach z okresu pierwszej wojny światowej można znaleźć informacje o przypadkach śmierci głodowej na ulicach Wilna.