Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Ulica w Wilnie [Kuchnia dla ubogich]

Jan Bułhak Ulica Żydowska w Wilnie
fotografia, ok. 1914
w: Jan Bułhak [1876–1950] Fotografik Pictorial Photographer, Warszawa 2007

To wśród takich uliczek wileńskiego getta najczęściej przytrafiały się przypadki śmierci głodowej.
Jan Bułhak tak jak i Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz, przejawiał wiele empatii dla najbiedniejszych mieszkańców miasta.