Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Kabaret „Ach!”

Orszak
strona z programu kabaretu „Ach!” VI

Korowód panien z wachlarzami to późne echo secesji z jej zainteresowaniem sztuką Dalekiego Wschodu, Japonii oraz predylekcją do dekoracyjnej formy, falistej, płynnej kreski, płaskości form.