Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Kabaret „Ach!”

Strona z programu kabaretu „Ach!”
domena publiczna

Po odlocie tym razem aeroplanem gości z Ameryki w Wilnie pozostaje Mefisto i to w jego imieniu biją się w kolejnym akcie przedstawienia dwa koguty. Dzierżą w dłoniach wielkie pióra gęsie, więc nietrudno się domyślić, że oba parają się pisaniem. Kogut pierwszy uosabia „Kuriera Litewskiego”, a drugi – „Gońca Wileńskiego”. W obie role wcielili się przedstawiciele arystokracji, odpowiednio – hrabia Rostworowski i Broel-Plater. Zgromadzona na widowni publiczność była świadkiem pojedynku na słowa i tematy, który na co dzień obserwowała biorąc do ręki któryś z dwóch dzienników.