Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Kabaret „Ach!”

Michał Minkiewicz
autor tekstów do kabaretu „Ach!”
fotografia archiwalna ze zbiorów Jacka Denhela

Michał Minkiewicz (1858-1943). Lekarz, lekarz miasta Wilna, redaktor miesięcznika „Lekarz Wileński”, współtwórca i autor tekstów do kabaretu „Ach”.