Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Kabaret „Ach!”

Za kulisami przedstawienia kabaretu „Ach!”
Olga hr. Illińska-Kaszowska, NN
Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz
fotografia, własność prywatna

Programy kabaretu „Ach!” są prawdziwymi białymi krukami. Nie zachował się żaden egzemplarz przedstawienia w 1908 roku. Przetrwało kilka fotografii, których część przechowywana jest w Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a inne znajdują się w zbiorach potomków Michała Minkiewicza.