Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Kabaret „Ach!”

Strona z programu kabaretu „Ach!”
domena publiczna

Lista aktorów występujących w przedstawieniu, m.in. (generał) Haller, (brat malarza) Siestrzeńcewicz, Mineyko. Mineyko – zapewne Józef (1879–1970) – to właściciel dóbr ziemskich, bankowiec, autor „Wspomnień z lat dawnych”, w których wiele miejsca poświęcił Wilnu i jego mieszkańcom.