Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Portret Anny Minkiewiczówny

Portret Anny Minkiewiczówny
1908, pastel, karton, 48 x 48 cm
naklejka na odwrocie obrazu
własność prywatna

Anna Minkiewicz była córką Michała Minkiewicza (1858–1943), lekarza, lekarza miasta Wilna, redaktora miesięcznika „Lekarz Wileński”, współtwórcy i autora tekstów do kabaretu „Ach”. Na odwrociu nalepka z adnotacją o losie dziewczynki i miejscu pochówku. „Pochowana w Porytem w grobie Kisielnickich”. Kisielniccy z Porytego to rodzina Marii Kossak z Kisielnickich (1861–1943), żony Wojciecha Kossaka. W kościele w Porytem młodzi Kossakowie brali ślub. I tam w grobie Kisielnickich, zapewne rodziców Marii Kossak, pochowano dziewczynkę. Można wnosić, że rodziny Kisielnickich i Minkiewiczów były ze sobą spokrewnione. Dziewczynka zmarła w Korzenistem, posiadłości w której przyszła na świat Anna z Kisielnickich-Kossak (1863–1944) żona Tadeusza (1857–1935), brata bliźniaka Wojciecha. Anna była stryjeczną siostrą Marii. Splątanie koligacji i losów ludzkich do rozszyfrowania przez cierpliwego badacza.