Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Portret Anny Minkiewiczówny

Studium konia
[Szkic do portretu klaczy
Janiny Radziwiłłowej z Towian]
1912, olej, płótno, 55 x 70 cm
naklejka na odwrocie obrazu
własność prywatna

Studium konia zostało podarowane przez Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza przyjacielowi dr Michałowi Minkiewiczowi, ojcu sportretowanej dziewczynki Anny. Łączył ich kabaret „Ach!” oraz przyjaźń.