Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Portret Anny Minkiewiczówny

Portret młodej kobiety
1926, ołówek papier, 41 x 41 cm
własność prywatna


Przykład portretu wykonanego zapewne na zamówienie. Jest to szybko, z dużą wprawą rysowany wizerunek młodej, ładnej kobiety. Artysta uchwycił podobieństwo i charakter modelki. Portret powstał w 1926 roku, w Poznaniu, krótko przed śmiercią autora.