Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Portret Anny Minkiewiczówny

Portret kobiety z filiżanką
1915, olej, płótno, 73,5 x 70,5 cm
własność prywatna


Doskonały nowoczesny, stylizowany portret. Inne medium – malarstwo, ale równie wnikliwa charakterystyka postaci, delikatność, lekka idealizacja w oddaniu podobieństwa, wystudiowana poza.