Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Portret Anny Minkiewiczówny

Studium konia
[Szkic do portretu klaczy
Janiny Radziwiłłowej z Towian]
1912, olej, płótno, 55 x 70 cm
własność prywatna

Właściciele stadnin lub szczególnie cennych rumaków chętnie zamawiali portrety swoich ulubieńców. Artysta przygotował się do wykonania zamówienia, opracowując studium konia. Zrobił to zapewne z natury, a następnie w pracowni namalował dopracowany w każdym szczególe portret zwierzęcia.