Muzeum Okręgowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81 | tel. (+48) 87 566 57 50
Wystawa w formie
prezentacji panoramicznej

STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ

(1869–1927)

Realizacja prezentacji dofinansowana
w ramach programu EU Interreg Lietuva-Polska
Numer projektu: LT-PL-5R-389

Portret Anny Minkiewiczówny

Aleksander Oskierko
fotografia, autor nieznany
domena publiczna


Aleksander Oskierko (1830–1911), powstaniec styczniowy, zesłaniec, działacz narodowościowy i społeczny, publicysta. W 1882 roku zamieszkał w Wilnie.